GIỚI THIỆU CHUNG

IREX – một thành viên của tập đoàn Năng lượng Mặt Trời Bách Khoa (SolarBK), được thành lập năm 2012. Thừa hưởng nền tảng 40 năm nghiên cứu khoa học và được đầu tư có chiều sâu, IREX hiện là một trong những doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam chuyên cung cấp các tấm pin đạt tiêu chuẩn Quốc tế, đáp ứng nhu cầu trong nước và quốc tế. Cùng đội ngũ R&D được đào tạo bài bản, IREX đã nghiên cứu sản xuất thành công những sản phẩm pin mặt trời hiệu suất cao tương đương Thế giới.

 

DÀNH CHO CỔ ĐÔNG

Tài liệu tại Đại hội cổ đông thường niên 2018

 Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2018
 Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên 2018
 Thông qua kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch năm 2018
 Phương Án phân phối lợi nhuận, trích lập các Quỹ 2017 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các Quỹ 2018
 Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm chức vụ Tổng giám đốc công ty
 Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Hội Đồng Quản Trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023
 Thông qua danh sách đoàn chủ tịch, Tổ thư ký và ban kiểm phiếu biểu quyết – Phiếu bầu cử
 Thông qua Phương án niêm yết cố phiếu trên Sở giao dịch Chứng Khoán
 Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ
 Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2018
 Lựa chọn công ty kiểm toán 2018

ĐĂNG KÝ NHẬN THƯ