Location
Đồng Tháp
System size
10 kWp
Estimated Annual Production

Công suất: 10 kWp

Dự án điện nối lưới

Trung tâm điều hành hệ thống năng lượng mặt trời SSOC

Hoàn thành: 5/2017

ĐĂNG KÝ NHẬN THƯ